Сметководствени-консултантска компанија Авизо е основана во 1997 година со главен предмет "сметководствени услуги на компании и лица".

Со текот на времето прераснува во финансиски и даночен консултант, претворајќи се во партнер на своите клиенти.
Партнер на инвестицискиот посредник БМФН АД;

Основни принципи и дефиниции за нас:
 - Коректни партнери со клиентите и државата;
 - Сметководството е модел и начин на размислување;
 - Пресметка, пријавување и увоз на вистинските даноци;
 - Активности согласно со законот, етичко однесување;
 - Од почетниците сметководители: младоста и недостатокот на искуство не е порок, само функција на времето при навремен состанок со нас;