Благоевград
Главна канцеларија
ул. "Зора" 14, кв. Вароша , тел/факс: +359 (73) 88 76 78

Канцеларија2

София
Студентски град - сметки канцеларија, тел:+359 (999) 88 76 78