Полезни връзки

http://www.bmfn.com/
 - Финансова компания

http://www.customs.bg - Агенция "Митници"

http://www.brra.bg - Търговски регистър

http://info.plusminus.com - Счетоводен продукт Плюс-Минус

http://www.blgmun.com - Община Благоевград

http://www.account-bg.info - Счетовотстводна информация

http://www.odit.info - Всичко за счетовотството

http://www.pravo-bg.com - Адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители - юридически каталог