Счетоводен продукт Плюс-Минус;

Характеристика: гъвкав, адаптивен, интуитивен, достъпен и приятен,  динамично
развиван от създателите си.

www.plusminus.com