Сметководство
- Целосно сметководствени услуги.

Финансиски и даночни совети
- Консултации и анализа при стекнување на претпријатието;
- Консултации на странски инвеститори;

- Консултации во врска со правилната примена на даночните закони и ДОПК;

 Ревизија
- Ревизорски заверки на годишни извештаи;
- Преглед, анализа и заверка на извештаи за аплицирање за европрограми;
- Анализа, контрола и изготвување на препораки за политика на компанијата и организација на процесите;

 Вработување Однос
- Подготовка на вработување;
- Изработка на лично досие;
- Генерирање на месечна Ведомости за плата и осигурување;
- Подготовка на документи за пензија;
- Поднесување во НАП декларации обр.1 и обр.6;
- Регистрации во различни комисии, Инспекции за труд, НАП и т.н.

Правна помош
-Регистрација на фирми;
-Поднесување на годишни извештаи во Комерцијална регистар;

-Подготовка на жалби. Регистрација на фирми;

Царина посредување
-обликување на документи за увоз и извоз.