Счетоводство
- Пълно счетоводно обслужване.

Финансови и данъчни консултации
- Консултации и анализ при придобиване на предприятие;
- Консултации на чуждестранни инвеститори;
- Консултации, относно правилното прилагане на данъчните закони и ДОПК;

 Одит
- Одиторски заверки на годишни отчети;
- Преглед, анализ и заверка на отчети за кандидатстване по европрограми;
- Анализ, контрол и изготвяне на препоръки за фирмена политика и организация на  процесите;

  ТРЗ
- Изготвяне на трудови договори;
- Изготвяне на персонално досие;
- Генериране на месечна ведомост за работна заплата и осигуровки;
- Подготовка на документи за пенсия;
- Подаване в НАП декларации обр.1 и обр.6;
- Регистрации в различни комисии, Инспекция по труда, НАП и т.н.

Правна помощ
-Регистрация на фирми;
-Подаване на годишни отчети в Търговски регистър;
-Изгогвяне на жалби. Регистрация на фирми;

Митническо посредничество
-Оформяне на документи за внос и износ.