Успехот не треба да се гони самоцелно. Успехот треба да биде привлечен од личноста која стануваме!

Сметководствени-консултантска компанија Авизо е со главна дејност сметководствени услуги, трудовото-правни услуги, даночни совети и економски анализи.

Основни принципи и дефиниции за нас:

-Коректни партнери со клиентите и државата;
-Сметководството е модел и начин на размислување;
-Пресметка, пријавување и увоз на вистинските даноци;
-Активности согласно со законот, етичко однесување;
-Од почетниците сметководители: младоста и недостатокот на искуство не е порок, само функција на времето при навремен состанок со нас;